- Architektonická studie
- Dokumentace pro územní řízení
- Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení
- Dokumentace pro výber zhotovitele
- Dokumentace pro provedení stavby
- Dokumentace skutečného provedení
- Inženýring
- Autorský dozor
- Technický dozor
- Energetické posouzení objektu
- Zajištění studií a průzkumů
- Pomoc při výběru dodavatele
- Výkaz výměr a kontrolní rozpočet