- Architektonická studie
- Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení/ohlášení
- Dokumentace pro výber zhotovitele
- Dokumentace pro provedení stavby
- Dokumentace skutečného provedení
- Autorský dozor