- Architektonická studie
Ve spolupráci s našimi kolegy z architektonických studií zajišťujeme kompletní architektonické návrhy od ideových studií, architektonických studii až po řešení interiérů.

- Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení/ohlášení
Náš tým zpracovává kompletní dokumentace, včetně nutných podkladů k řízení o umístění stavby a následnému stavebnímu povolení. Dle požadavku zajišťujeme i potřebnou inženýrskou činnost.

- Dokumentace pro výber zhotovitele
Ve spolupráci s klientem a architektem připravujeme dokumentace sloužící pro výběr zhotovitele stavby. Spolupracujeme i při vlastním výběru zhotovitele.

- Dokumentace pro provedení stavby
Zpracováváme podrobné dokumentace pro provedení stavby. Projekty zpracováváme jak pro investory, tak pro prováděcí firmy.

- Dokumentace skutečného provedení
Pro potřeby kolaudace zajišťujeme dokumentaci skutečného provedení stavby. Zpracováváme rovněž pasporty stávajících staveb.

- Autorský dozor
Pro naše klienty zajišťujeme architektonický dozor nad našimi projekty v průběhu jejich výstavby.