- Co je pasivní dům?
Pasivní dům je dům, k jehož pokrytí tepelných ztrát postačují z velké části pouze zisky z rekuperace, solární zisky a vnitřní zisky vydávané spotřebiči a osobami. Není tedy třeba klasická otopná soustava, pro zajištění tepla se používá např. elektro spirály, krbový výměník, tepelné čerpadlo s malým výkonem. všechny tyto možnosti jsou třeba jen v krátkém období cca mezi prosincem a únorem, v ostatních částech roku není třeba dům vytápět. Teplota v místnostech je zaručena takovým systémem opatření, které zajišťují tepelnou pohodu uživatelům jak v zimním, tak letním období, aniž by bylo třeba instalovat topná tělesa nebo klimatizaci.
K tomu, aby byl dům označen za pasivní, je třeba dodržet několik základních parametrů, z nichž následující tři lze považovat za základní: maximální roční měrná potřeba tepla na vytápění (musí se pohybovat pod 20 kWh/m2a), celková průvzdušnost (méně jak 0,6/h) a maximální roční celková měrná potřeba primární energie (méně jak 60 kWh/m2a).
K zajištění výše uvedených tří základních parametrů se navrhování pasivních domů řídí pravidly, které berou v potaz umístění objektu ke světovým stranám, tvar budovy, řešení konstrukčních detailů, zajištění vzduchotěsnosti, dispozice objektu a umístění oken, vzduchotechnika vč. rekuperace, typ zajištění potřeby tepla na ohřev teplé vody a dotápění. Tyto pravidla je nutné sladit s návrhem objektu již v rámci architektonické studie.

- Co je nízkoenergetický dům?
Nízkoenergetický dům je dům, na kterém jsou provedena taková opatření, která snižují hodnotu roční měrné potřeby tepla na vytápění pod hodnotu 50 kWh/m2a, ale zároveň nedosahuje parametrů pro pasivní dům. Jedná se především o kvalitní izolaci obálky budovy vč. oken a dveří. Čím více z dalších požadavků na pasivní domy bude nízkoenergetický dům splňovat, tím více se blíží k parametrům pasivního domu a spotřebovává méně energie na vytápění.

- Standardní novostavba
Za standardní dům se považuje novostavba, která splňuje aktuální závazné požadavky na tepelnou ochranu budov. Hodnota měrné potřeby tepla na vytápění se pohybuje nejčastěji mezi 70-150 kWh/m2a. Tzn takový dům má cca 4-8x větší potřebu tepla na vytápění než pasivní dům.

- Starší objekty
U starších budov se hodnoty měrné potřeby tepla pohybují často na úrovni dvojnásobku a více oproti standardní novostavbě. U těchto budov je vhodné provést některá z opatření, která potřebu tepla sníží, např. zateplení, výměna oken, instalace vzduchotechniky s rekuperací apod.

- Zelená úsporám
Tento dotační program umožňuje dosáhnout na státní dotace na soustavu opatření, která vedou ke snížení potřeby tepla na vytápění a tím i k šetrnému vztahu k životnímu prostředí. Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

- Potřebuji projekt?
Záleží, jaký typ stavební činnosti připravujete. Ve většině případů projekt potřebujete ať už pro úřady, pro výběr stavební firmy nebo pro vlastní realizaci. Spíše lze říci, že záleží na rozsahu a podrobnosti projektu. Existují samozřejmě činnosti, kdy projekt nepotřebujete. Např. provádíte stavební činnost, kterou dle stavebního zákona nemusíte ohlašovat na stavebním úřadě, např. udržovací práce (jako nátěry, výměna podlah apod.), kdy nezasahujete do nosné konstrukce a nezměníte opravou nebo výměnou původní vzhled.

- Jaký typ projektu budu potřebovat?
Záleží na tom, jak rozsáhlou stavební činnost připravujete a pro jaké potřeby budete projekt potřebovat. Obecně projekty dělíme na architektonickou studii, dokumentaci pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení / ohlášení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, dokumentace prováděcí, dokumentaci skutečného provedení. Pro rozsah jednotlivých částí projektu existují platné předpisy, popisující jejich rozsah. Jedná se o projekty pro územní řízení, projekty pro ohlášení / stavební povolení, projekt prováděcí a dokumentaci skutečného provedení. Tedy projekty, které jsou v určitých případech potřeba předložit na stavebním úřadě.

- Je možné si nechat vyprojektovat pouze část dokumentace?
Ano. Je možné si nechat zpracovat nejen kompletní projekt, ale také jen využít část našich služeb na kteroukoliv etapu z fáze vytváření projektu.

- Je možné si nechat navrhnout i interiér domu/bytu?
Ano, kromě návrhu domu jsou naši architekti se svými zkušenostmi schopni splnit Vaše individuální představy a požadavky i v oblasti návrhu Vašeho interiéru. Takový projekt může upřesnit část interiéru resp. nejexponovanější místa nebo může zachytit kompletní návrh od rozmístění prvků, barevnosti až po spolupráci např. s truhláři na návrhu části nábytku apod.

- Kolik stojí projekt?
Záleží, v jakém rozsahu bude třeba projekt zpracovat. Někdy postačí projekt pro stavební povolení, jindy je třeba i realizační dokumentace nebo jiné části projektu. V závislosti na rozsahu se cena pohybuje cca mezi 5-10% z investičních nákladů na vlastní realizaci. Je třeba si uvědomit, že cena projektu není jen doba strávená nad „papírem“ a vykreslením finálního řešení. Návrh domu je komplexní a koordinovaný návrh ve spolupráci se specialisty profesí ( např. vytápění, elektro, vzduchotechnika ), posuzování kvality vnitřního prostředí ( např. oslunění, osvětlení, hluk ), řešení návrhu v souladu s platnými vyhláškami, normami a jinými zákonnými požadavky. Zodpovědný přístup k návrhu obsahuje také zakomponování stanovisek úřadů a správců sítí, vyhledání a řešení možných problémů ve vztahu k sousedům apod. Cílem je výsledek, který splňuje veškeré výše uvedené požadavky a především vystihuje představy a požadavky klienta. Na této cestě je často třeba hledat, zkoušet a nacházet ta správná řešení. Při stavbě domu klient často šetří polovinu života na svůj vysněný dům, další polovinu v něm chce žít. Není dobré podcenit kvalitu projektu, která následně výrazně ovlivňuje i kvalitu vlastní realizace domu.

- Jak dlouho trvá vypracovat projekt?
Opět záleží, v jakém rozsahu bude třeba projekt zpracovat. Požadovaný rozsah projektu klade časové nároky na koordinaci jednotlivých účastníků projektu, při studii zase záleží na spolupráci s klientem, kdy se podaří vše sladit tak, aby výsledný návrh splňoval požadavky a představy klienta. Obecně je dobré věnovat co nejvíce práce, času a energie již počátečním fázím projektu, ze kterého se vše odvíjí a následné změny a úpravy prodlužují dobu projektu. Pro představu studie RD může trvat cca 2 měsíce, ale i 1 rok. Projekt pro stavební povolení na RD trvá do 2 měsíců.

- Je lepší mít typový projekt nebo individuální?
Záleží na tom, co od svého domu očekáváte. Zda stavbu, kterou pořídíte co nejlevněji vč. projektu. A nebo se stanete spoluautory svého domu, uvidíte jak se rodí a vyvíjí. V takovém případě doporučujeme individuální projekt, kde budou zohledněny všechny Vaše požadavky, zároveň však příprava projektu zabere více času a tím i finančních prostředků. Kompromisem je např. systémový projekt EPD Atrea (LINE Architektura s.r.o. spolupracuje s firmou ATREA s.r.o. na výstavbě systémových dřevostaveb v pasivním standardu), který využívá zkušeností s výstavbou a systémových řešení konstrukcí, skladeb apod., ale zároveň stále ponechává určitou volnost pro řešení dispozice, typu fasády a představ ohledně řešení interiéru domu.

- Co je třeba udělat po rozhodnutí postavit si dům, jaké jsou první kroky?
Ze všeho nejdříve je dobré si ujasnit představy o svém budoucím stavebním záměru. Když si jdete koupit auto, také máte představu, zda chcete terénní nebo rodinné, zda bude červené nebo bíle, zda motor bude dieselový nebo benzínový, zda chcete základní verzi nebo veškeré možné doplňky. S domem je to podobné. Samozřejmě po Vás necheme, aby jste na první schůzce namalovali představu o svém domě a my Vám ji jen odsouhlasili. Jen je třeba mít představu o tom, co od svého domu očekáváte. Tuto představu se Vám pokusíme dotvarovat a zrealizovat a postupným procesem poznávání a návrhů se dopracovat k Vaší představě, kterou samozřejmě většina klientů má, ale nedokáže ji často přesně vyjádřit. To už jsme ale u kroku, kdy si musíte vybrat architekta, který splňuje Vaše představy ohledně vzhledu stavby. Jednoduše řečeno, pokud máte rádi malby Piccasa, nepůjdete za Ladou, protože má absolutně jiný styl.

- Postavíte mi dům?
Ne, naše firma se zabývá pouze projekčními pracemi, nejsme tedy stavební firma. To znamená, že naše kancelář zpracuje plány, podle kterých se bude stavět a samotná výstavba je již v rukou stavební firmy. Tu Vám můžeme pomoci vybrat, ale finální rozhodnutí ve výběru je na Vás.

- Poradíte mi z čeho a jak stavět?
Ano. Každé řešení, ať už se jedná o dům z cihel, dřevostavbu nebo ocelovou konstrukci má své výhody a nevýhody. Ty je třeba zohlednit na základě typu stavby a požadavků klienta.

- Provádíte technický dozor při výstavbě?
Ne přímo my, ale máme tým vyzkoušených a prověřených spolupracovníků, kteří mají zkušenosti ze staveb a jejich technického dozoru.