ateliér|reference|galerie|služby|dotazy|partneři|kontakt
LINE architektura s.r.o.

Jsme tým zabývající se navrhováním a projektováním pozemních staveb, a to již od roku 2007. Zajišťujeme kompletní servis od přípravy projektu, vypracování studie, dokumentace k územnímu řízení vč. vyřízení územního rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu řízení vč. vyřízení stavebního povolení až po realizační dokumentaci, spolupráci při výběru dodavatele, autorský dozor a spolupráci po dokončení stavby. Máme praktické zkušenosti s navrhováním a projektováním rodinných a bytových domů, administrativních budov, obchodních jednotek, gastronomických provozů, interiérů, rekonstrukcí atd..

Součástí návrhu stavby je také sledování a zpřesňování ceny budoucí realizace tak, jak postupuje detailnější zpracování projektu. Výsledkem po vypracování realizační dokumentace je kontrolní rozpočet s položkovým výkazem výměr. Společnost má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody.

fotka ateliéru
Ing. Emil Eger, ČKAIT 0501168, tel: 739 515 779, eger@line-sro.cz
Ing. Petr Andrejši, tel: 739 301 764
Ing. arch. Jitka Žajdlíková, tel: 733 507 774, zajdlikova@line-sro.cz
Ing. Jindřich Málek, tel: 732 425 041, malek@line-sro.cz
Ing. Jan Michálek, tel: 730 823 330, michalek@line-sro.cz
Ing. Matěj Kopačka, kopacka@line-sro.cz
Zuzana Pízová, tel : 733 526 316, kancelar@line-sro.cz
Věra Egerová - účetní oddělení, atelier@line-sro.cz